18 Nov 2021 11:00

Vzdržati različnost - prestavljeno na februar

Filozofski simpozij o »več svetovih« v teoriji in praksi

Koncept: dr. Marko Uršič

Misel, da naš svet ni edini, temveč da obstaja več svetov, je bila poznana že v nekaterih smereh starogrške filozofije, še bolj pa v vzhodnih duhovnih naukih. Pojmovanje več svetov je seveda odvisno od tega, kaj nam pomeni sam pojem sveta, tako v naravoslovnem kot dušeslovnem smislu. V razvoju zahodnega mišljenja se je »svet« nenehno večal, širil in poglabljal, s stoletji se je spreminjal iz sklenjenega kozmosa v neskončni ali vsaj brezmejni univerzum, vse do sodobnih teorij o »multiverzumu«. Dandanes se o več svetovih (»vzporednih« vesoljih ipd.) največ razpravlja v filozofski in/ali znanstveni kozmologiji, kvantni teoriji ter modalni logiki in epistemologiji, vendar je pojem »večsvetja« po analogiji prenosljiv na več svetov v kulturi, religiji in umetnosti, ne nazadnje pa tudi v socialno, politično in etično filozofijo ter nasploh v medčloveške odnose. – Namen tega simpozija je osvetliti pojmovanje »več svetov« iz različnih zornih kotov v čim bolj odprti in dialoški razpravi ter pri tem ostajati znotraj širšega tematskega obzorja filozofije. V izvoru ali vsaj ozadju razprave o več svetovih je véliko filozofsko vprašanje o razmerju med več in enim. Veliko ni brez enega, pri čemer pa veliko ni le »drugo« v razmerju do enega, temveč je nemalokrat tudi drugačno in različno – zato moramo tako v svetu kot v sebi, tako v teoriji kot v praksi vzdržati različnost ter obenem ohranjati presežno enost v skupnem in vselej košato razvejanem filozofskem logosu.
V sodelovanju s Slovensko matico

Vzdržati različnost - prestavljeno na februar

18 Nov 2021 11:00
18 Nov 2021 11:00
Show more

Brezplačne vstopnice

V sodelovanju s Slovensko matico

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI