11. nov. 2024, od 15. do 19. ure

V goščavi kapitalizma – Sveta Ivana Klavniška danes

Strokovni kolokvij: predstavitve in razprava ter pogovor z ustvarjalci predstave

Ob ljubljanski premieri (in ponovitvah) mednarodne koprodukcijske uprizoritve Sveta Ivana Klavniška, načrtovane 10. in 11. novembra 2024 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, humanistični program Cankarjevega doma in Založba /*cf., ki je to Brechtovo igro izdala v prevodu Mojce Kranjc, načrtujeta dodaten diskurzivni program: strokovni kolokvij z naslovom V goščavi kapitalizma – Sveta Ivana Klavniška danes.

Izhodišče kolokvija je igra Sveta Ivana Klavniška Bertolta Brechta, najpomembnejšega nemškega dramatika in teoretika gledališča 20. stoletja.

Bertolt Brecht je prvo različico igre napisal leta 1929, ko je izbruhnila velika gospodarska kriza (t. i. velika depresija, ki se je začela v ZDA z zlomom borze na »črni torek«, 29. oktobra 1929). Tedaj se je Brecht ukvarjal s študijem politične ekonomije, še zlasti so ga zanimali načini delovanja borze in kroženja kapitala. Ob primeru severnoameriške mesnopredelovalne industrije je pokazal, kako borzni investitorji špekulirajo, namenoma ustvarjajo presežek ali pomanjkanje, s čimer vplivajo na gibanje cen surovin in izdelkov, na spodbujanje ali zaviranje produkcije, s tem pa tudi na ceno delovne sile, stopnjo brezposelnosti in revščine. Druga pomembna razsežnost te Brechtove igre je, da v tržno klanje raznih investitorjev in mešetarjev avtor vpelje tudi cerkev, ki jo reprezentira Ivana, članica verske sekte in njegova različica motiva Device Orleanske. Brechtova Ivana se postavi v posredniško vlogo med kapitalisti in delavci z namenom, da bi ponovno zagnali investicijski ciklus, ki edini lahko (vsaj začasno) potegne kapitalistični voz iz blata. Hkrati pa cerkev dejavno sodeluje v cirkulaciji kapitala, saj ji največji kapitalist v panogi namenja del svojega dobička.

Brechtovo igro Sveta Ivana Klavniška želimo na strokovnem kolokviju obravnavati z več vidikov: od literarno-estetskega, literarnozgodovinskega in literarnoteoretskega do gledališkega in uprizoritvenega; spodbuditi želimo tudi sociološko branje drame: premisleke o njenih družbenih, politično-ekonomskih implikacijah, njeni kritiki kapitalističnega sistema, meščanske ideologije in cerkvene institucije.

Kolokvij bo organiziran v dveh sklopih: najprej bomo pripravili okroglo mizo z ustvarjalci predstave: Danilo Nigrelli (igralec), Ivan Novak (Laibach), Davide Sacco (ErosAntEros, režiser), Blaž Šef (SMG, igralec) in Agata Tomšič (ErosAntEros, igralka in sodramaturginja); pogovor bo vodil Aldo Milohnić (UL AGRFT). V drugem delu pa bodo svoje poglede na aktualnost Brechta in Svete Ivane Klavniške predstavili: Matjaž Berger (APT Novo mesto), Urška Brodar (SMG), Sebastijan Horvat (UL AGRFT), Mojca Kranjc (prevajalka), Aldo Milohnić (UL AGRFT), Rastko Močnik (Založba /*cf. in UL FF), Ula Talija Pollak (UL AGRFT) in Jakob Ribič (UL AGRFT); referente in razpravo bo povezovala Amelia Kraigher (Založba /*cf.).

Simpozij je zamišljen kot diskurzivni dogodek, ki dopolnjuje, nadgrajuje in omogoča široko paleto premislekov, doživetij in uvidov o(b) Sveti Ivani Klavniški. 


 

V goščavi kapitalizma – Sveta Ivana Klavniška danes

11. nov. 2024, od 15. do 19. ure
Več terminov

Brezplačne vstopnice

V sodelovanju z Založbo /*cf.

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI