Logotip

Navodila za uporabo osnovnih elementov vizualne identitete Cankarjevega doma

Osnovni element vizualne identitete kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom v Ljubljani je nedeljiva celota znaka in logotipa. Uporaba je natančno določena v prvem poglavju Priročnika za uporabo vizualne identitete Cankarjevega doma Osnovni razpoznavni elementi. Upoštevanje dokumenta Navodila za uporabo znaka in logotipa CD je obvezno.

Na tem mestu povzemamo nekaj najosnovnejših pravil.
Tribarvni znak in logotip sta v tisku vedno natančno določenih barv, v negativu sta barvi v znaku zamenjani. Enobravna znak in logotip sta črna oziroma v negativu bela. Najmanjša dovoljena velikost (znak) je 4 mm. Okoli znaka in logotipa je predviden prostor nedotakljivosti v velikost znaka: znotraj njega se ne sme uporabljati drugih tipografskih ali grafičnih elementov. Korporativna tipografija Cankarjevega doma je Scala. Uporaba znaka in logotipa CD mora biti pred vsakršno objavo poslana v potrditev Službi za trženje programa in odnose z javnostmi.

Znak in logotip

Znak in logotip Cankarjevega doma sta na voljo v naslednjih formatih: pdf, eps, cdr in jpg.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI