Trajnostna mesta in skupnosti

Trajnostna mesta in skupnosti

Čebelnjaki na strehi

Čebelnjaki na strehi

Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Na naši strehi čebele domujejo od aprila 2011, ko smo prvi v Sloveniji na eno od strešnih teras postavili tri nakladne panje z avtohtono kranjsko sivko. Danes je panjev šest. Pobudo je dal naš sodelavec Franc Petrovčič, prejemnik odlikovanja Antona Janše III. reda. Po prezimitvi je v vsakem panju od deset do petnajst tisoč čebel, vsaka družina pa se na vrhuncu svojega razvoja, do julija, v ugodnih razmerah namnoži na največ petdeset tisoč članov. Mestno okolje je za čebele ugodna paš in Cankarjev med je uspešno prestal analize laboratorija v Bremnu, je vključen v evropsko shemo kakovosti ter ima označbo Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. S čebelami v mestu tudi povečujemo biotsko raznovrstnost, saj oprašujejo mestne rastline. Naše čebele imajo v neposredni bližini za pašo na voljo Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, mestne okrasne nasade in številne drevorede. Vsako leto 20. maja obhajamo svetovni dan čebel, od leta 2015 pa smo člani Čebelje poti, ki skrbi za blaginjo čebel na območju MOL in ozavešča o pomenu čebel.

park

Dvorana med drevesi - Park Sveta Evrope

Park ob Prešernovi cesti ima status spomenika naravne in kulturne dediščine, je prizorišče kulturnih in drugih družabnih dogodkov ter dom drevesnih vrst častitljive starosti do dvesto trideset let.

V sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije si prizadevamo ohranjati želeno oblikovno podobo parka s tremi višinami rastišč: travnata površina in cvetlične grede, grmičevje, ki naj ne presega višine človeka, ter visoka drevesa – v parku raste deset drevesnih vrst. 
 
Park Sveta Evrope je v zadnjih letih postal tudi vabljivo prizorišče kulturnih prireditev, sprejemov in drugih dogodkov, z gostinsko ponudbo pa živahen družabni prostor.

Če bi ob skodelici kave radi tudi kaj prebrali, lahko sežete po knjigi male knjižnice, namenjene branju v senci dreves.

Skrbimo za kulturno dediščino

Skrbimo za kulturno dediščino

Poslopje Cankarjevega doma, zgrajeno po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja (1907– 93), sodi med objekte kakovostne evropske arhitekture 20. stoletja. V okviru Trga republike je za kulturni spomenik državnega pomena razglašena tudi enota dediščine Ljubljana – Cankarjev dom, in sicer za kulturni spomenik z umetnostnozgodovinskimi, arhitekturnimi in zgodovinskimi vrednotami, 2023 pa je ob 30. obletnici smrti izjemnega arhitekta Vlada Republike Slovenije razglasila za Ravnikarjevo leto.

Park Sveta Evrope je prav tako z odlokom zaščiten kot spomenik oblikovane narave in naravni spomenik. Zato morajo biti vsi posegi v njem skladni z navodili pristojnih institucij.

Tudi pri prenovi poleg zagotavljanja udobnosti bivanja in funkcionalnosti prostorov ostaja  skrb za ohranjanje pridiha in elementov, ki nas opominjajo na bogato kulturno zapuščino.

Ob tem iščemo materiale, ki jih je Ravnikar uporabil konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let, hkrati pa si prizadevamo za ohranitev izvirnih predmetov. Ohranili smo vhodna vrata in rdeče plastične kljuke, ki smo jih restavrirali, prav tako prvotne zakloniščne luči.
V soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo v Parku Sveta Evrope namestili obojestranski zunanji digitalni zaslon, ki nam omogoča, da nove ciljne skupine nagovorimo  tudi v zunanjem prostoru ob Cankarjevem domu. 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI