Past event
29 Oct 2023 20:00

Doors Wide Closed - sold out

One does not need to point out that 21st-century social relations have overstepped the boundaries of "normality". The question is whether we can render them meaningful through learning know how to live together and working towards a common goal, and above all, whether our heart is truly in it. 

Is our social core healthy enough to establish new social foundations? And when in the face of overpowering environmental challenges our "self-preservation" instincts tell us to escape or retreat in the name of safety, this also results in feelings of loneliness, isolation and helplessness. All these changes call for restrictions and adjustments, which implies a call for a new order, new ways of self-organised coexistence, autonomous zones and communes. 

The show Doors Wide Closed provides a series of possible suggestions and ways of creating a sense of freedom when dealing with various physical limitations of spaces. In his play Behind Closed Doors French playwright Jean Paul Sartre establishes the fundamental premise that we are condemned to a life in co-existence for eternity. In its very essence, the show presents an example of a post-apocalyptic interior and off-stage exterior, populated and cohabited by an entity of like-minded people removed from the outside world. Here, they seemingly and literally push back boundaries and confront restrictions through various art forms. With their directness, they create a genre conglomerate that enables parallel readings of the personal and social and a unique interpretation of the role of the body in a "new" social reality.

Da so družbena razmerja v 21. stoletju prešla meje »normalnosti«, ni treba prav posebej poudarjati. Vprašanje ob tem je, ali jih lahko kljub temu osmislimo tako, da znamo živeti skupaj in delovati za skupni cilj, ter predvsem ali to sploh iskreno želimo. Ali premoremo dovolj zdravo družbeno jedro, ki bi znalo vzpostaviti nove družbene temelje? In ko v boju z okoljskimi ekstremi »samozaščitniško« ravnanje narekuje beg ali umik v imenu varnosti, to obenem sproža občutke osamljenosti, izoliranosti in nemoči.

Vse te spremembe narekujejo omejitve in prilagoditve, kar kaže na klic po novi ureditvi, samoorganiziranju v načine sobivanja, avtonomne cone in komune. Predstava Na stežaj zaprta vrata vzpostavlja niz mogočih predlogov in načinov, kako ob različnih fizičnih omejitvah prostorov vseeno dosegati občutja svobode.

Francoski pisatelj Jean Paul Sartre v svojem delu Za zaprtimi vrati vzpostavlja temeljno vodilo, da smo peklensko obsojeni med seboj. Predstava že sama po sebi ponuja primer postapokaliptičnega interierja in eksterierja zunaj odra, ki ga naseli ter v njem sobiva entiteta somišljenikov, odmaknjenih od zunanjega sveta. Ob tem navidezno in dejansko preizkušajo prestopanje meja ter se soočajo z omejitvami skozi različne umetniške oblike. S svojo neposrednostjo ustvarjajo žanrski konglomerat, ki omogoča vzporedno branje osebnega in družbenega ter samosvojo interpretacijo vloge telesa v »novi« družbeni realnosti. 

 

Doors Wide Closed - sold out

25 Oct 2023 20:00
27 Oct 2023 20:00
28 Oct 2023 20:00
29 Oct 2023 20:00
25 Oct 2023 20:00
27 Oct 2023 20:00
28 Oct 2023 20:00
29 Oct 2023 20:00
Premiere
Show more

12,00 EUR

10,00 EUR * * EUR for younger than 25 and older than 65, as well as pensioners.

Idea and choreography: Branko Potočan
Co-creators and dancers: Anamaria Bagarić, Branko Potočan, Jana Menger, Tajda Podobnik, Tini Rozman, Veronika Valdés
Composer and music artist: Goran Završnik / Gašper Selko
Sound design: Blaž Flerin

Dramaturgy: Andreja Kopač
Light design: Gregor Kuhar
Photos: Drago Videmšek
Video: Petra Hrovatin 
Executive producer: Mojca Ulaga

Production: Vitkar zavod
Financial support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana

Ivanka

Ivanka

The Card of Cankarjev dom 

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI