15. jan. 2020 09:00

Pogledi na grško jezikoslovje

Konferenca v okviru Festivala na Olimpu

Konferenca bo posvečena grškemu jeziku in jezikoslovju, še enemu od znanstvenih področij, na katerem so stari Grki pustili neizbrisljiv pečat. Govorili bomo o neprecenljivem pomenu grščine – jezika z najdaljšo pisno tradicijo med vsemi evropskimi – za moderno jezikoslovje in o različnih, med drugim nevrolingvističnih vidikih njegovega preučevanja. Konferenca se bo sklenila ob pogovoru s prof. dr. Markom Jansejem, profesorjem na univerzah v Gentu in na Harvardu, ter z ogledom filma Last Words (2014), posvečenega odkritju kapadoškega narečja. To je bilo vse do konca prve svetovne vojne govorjeno v Kapadokiji, po izmenjavi prebivalstva med Grčijo in Turčijo pa postopoma opuščeno ter je obveljalo za izumrlo. Šele pred dobrim desetletjem so po zaslugi prof. dr. Marka Janseja govorce kapadoščine ponovno odkrili ter začeli intenzivno preučevati njihov jezik in kulturo.

Konferenco prireja Cankarjev dom v sodelovanju z Oddelkom za klasično filologijo ter z Oddelkom za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Govorniki: prof. dr. Mark Janse (Univerza v Gentu in Univerza Harvard), prof. dr. Geoffrey Horrocks (Univerza v Cambridgeu), prof. dr. Brian D. Joseph (Univerza v Ohiu), prof. dr. Spiridula Varlοkosta (Univerza v Atenah) ter drugi jezikoslovci iz Slovenije in tujine. 


 

Program

9.00: Uvodni nagovori: 
prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF UL
akad. prof. dr. Peter Štih, podpredsednik SAZU
nj. eksc. Eleftherios Kouvaritakis, veleposlanik Helenske republike v Sloveniji


9.30‒10.40: Brian Joseph (Ohio State University): The decipherment of Linear B: opening a window into Greek in the prehistoric Mediterranean [Dešifracija linearja B: odpiranje pogleda na grščino v predzgodovinskem Sredozemlju]


10.40‒11.10: Orest Xherija (University of Chicago): Restoring ancient text with artificial intelligence: the case of Greek [Rekonstrukcija antičnih besedil s pomočjo umetne inteligence: primer grščine]


11.10‒11.40: Odmor    


11.40‒12.50: Geoffrey Horrocks (University of Cambridge): What's in the middle? Two voices or three? [Kaj je na sredini? Dva načina ali trije?]


12.50‒13.20: Brian Joseph (Ohio State University), Jerneja Kavčič (University of Ljubljana), Christopher Brown (Ohio State University): Teaching Modern Greek to classicists [Kako učiti klasične filologe novo grščino]


13.20‒14.30: Odmor


14.30‒15.40: Spyridoula Varlokosta (University of Athens): Patterns of (morpho)syntactic production and comprehension in aphasia: the contribution of Greek [Vzorci tvorbe v (obliko)skladnji in njihovo razumevanje v afaziji: prispevek grškega jezika]


15.40‒16.10: Christina Manouilidou (University of Ljubljana) in Michaela Nerantzini (University of Ioannina): Language disorders from antiquity to modern era [Jezikovne motnje od antike do novega veka]


16.10‒16.40: Odmor


16.40‒17.10: Matej Hriberšek (University of Ljubljana): Na presečišču med slovenščino in grščino: leksikograf Dominik Pen in njegovo delo


17.10 ‒18.10: Mark Janse (University of Gent & Harvard University): From Katpatuka to Ionanistan: the rise, demise and resurrection of Cappadocian Greek, a language once believed dead [Od Katpatuke do Jonanistana: vzpon, padec in oživitev kapadoške grščine, jezika, ki je nekoč veljal za mrtvega]


18.15: projekcija filma Last words

Pogledi na grško jezikoslovje

15. jan. 2020 09:00
15. jan. 2020 09:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI