Pretekli dogodek
7. in 8. apr. 2022 od 10:00

Vzdržati različnost - filozofski simpozij o »mnogih svetovih« v teoriji in praksi

Zasnova, priprava in vodenje: dr. Marko Uršič

Misel, da naš svet ni edini, temveč da obstaja mnogo svetov, je bila poznana že v nekaterih smereh starogrške filozofije, še bolj pa v vzhodnih duhovnih naukih. Pojmovanje mnogih svetov je seveda odvisno od tega, kaj nam pomeni sam pojem sveta, tako v naravoslovnem kot dušeslovnem smislu. V razvoju zahodnega mišljenja se je »svet« nenehno večal, širil in poglabljal, s stoletji se je spreminjal iz sklenjenega kozmosa v neskončni ali vsaj brezmejni univerzum, vse do sodobnih teorij o »multiverzumu«. Dandanes se o mnogih svetovih (»vzporednih« vesoljih ipd.) največ razpravlja v filozofski in/ali znanstveni kozmologiji, kvantni teoriji ter modalni logiki in epistemologiji, vendar je pojem »mnogosvetja« po analogiji prenosljiv na mnoge svetove v kulturi, religiji in umetnosti, ne nazadnje pa tudi na področja socialne, politične in etične filozofije ter nasploh v medčloveške odnose.

Namen tega simpozija je osvetliti pojmovanje »mnogih svetov« iz različnih zornih kotov v čim bolj odprti in dialoški razpravi, ostajajoč  pri tem znotraj širšega tematskega obzorja filozofije. V izvoru ali vsaj ozadju razprave o mnogih svetovih je véliko filozofsko vprašanje o razmerju med mnogim in enim. Mnogega ni brez enega, pri čemer pa mnogo ni le »drugo« v odnosu do enega, temveč je nemalokrat tudi drugačno in različno – zato moramo tako v svetu kot v sebi, tako v teoriji kot v praksi vzdržati različnost ter obenem ohranjati presežno enost v skupnem in vselej razvejanem filozofskem logosu.

V četrtek, 7. 4., dopoldne bodo predstavili svoje referate: akad. dr. Tine Hribar, dr. Janko Lozar Mrevlje, dr. Edvard Kovač, dr. Darko Štrajn, dr. Borut Ošlaj; in popoldne: dr. Andrej Ule, dr. Olga Markič, dr. Božidar Kante, dr. Maja Malec in dr. Peter Lukan; v petek, 8. 4., dopoldne pa: dr. Lenart Škof, dr. Bojan Žalec, dr. Tomaž Grušovnik, dr. Nina Petek in dr. Marko Uršič.


 

Vzdržati različnost - filozofski simpozij o »mnogih svetovih« v teoriji in praksi

7. in 8. apr. 2022 od 10:00
Več terminov

V sodelovanju s Slovensko matico

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI