Cankarjev dom
3. nov. 19:00

Odnos človek – narava v staroselskih religijah in kozmologijah Amerike

Doc. dr. Marija Mojca Terčelj, Fakulteta za humanistične študije Koper

Predavanje bo predstavilo kozmološke in religijske koncepte ameriških staroselcev treh različnih skupnosti: majevske tradicionalne mezoameriške poljedelske rodovne zadruge, skupnosti Quechua andskega visokogorja in ene od tradicionalnih lovskih skupnosti paragvajskega Chaca. Prispevek želi opozoriti na staroselski odnos: »narava – kultura«, ki se bistveno loči od evropskega, krščansko zaznamovanega antropocentrizma in lahko v prihodnje pripomore k reševanju vsesplošne ekološke problematike. Medtem ko v krščanskem izročilu človek »gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsej laznini, ki se plazi po zemlji ...«, je v staroselskih kulturah človek le eden od enakovrednih sokreatorjev kozmične harmonije ter ima povsem enakovredno vlogo z drugimi živimi in neživimi bitji: živalmi, rastlinami in minerali. Ob vsesplošni globalni ekološki krizi se vloga antropocena tudi v zahodni evropski kulturi vidno zmanjšuje. Konsenz se lahko doseže le, če te nove (stare) prakse podpre tudi uradna socialna in mednarodna politika. Nekatere južnoameriške države (npr. Ekvador in Bolivija) so staroselske tradicije vključile celó v svojo uradno zakonodajo. Zakon Pachamame, »Matere Zemlje«, predstavlja neposredno pravico planeta Zemlja kot živega bitja in samostojne osebnosti.

Marija Mojca Terčelj je predavateljica na Oddelku za antropologijo in kulturne študije ter raziskovalka na Inštitutu za medkulturne študije Fakultete za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem od leta 2003/04. Pred tem je vodila Oddelek za zunajevropske kulture Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. V letih 1995 in 1996 je bila svetovalka direktorja Uprave za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS. Njeno raziskovalno področje so naslednje teme: kozmologija, religija, magija in znanost, medicinska antropologija, kolonialne in postkolonialne socialne politike za staroselsko prebivalstvo, človekove pravice – pravice staroselcev. 
 

Odnos človek – narava v staroselskih religijah in kozmologijah Amerike

3. nov. 19:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

V sodelovanju z Društvom za primerjalno religiologijo
 

Spletna trgovina izdelkov

Spletna trgovina izdelkov

Skrbno izbrano ponudba različnih izdelkov in spominkov, ki so nastali v sodelovanju z različnimi slovenskimi oblikovalci ali so plod dela oblikovalskega tima Cankarjevega doma.

 

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI