Foto_www.freeimages.com
13. maj 2019 18:00

Radovan Radetić: Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati

Trajni negativni vzorci vedenja v družini škodujejo otroku ter so lahko povezani z večjim številom samomorov, kriminala, šolskega neuspeha in socialne nefunkcionalnosti.

Zdrave družine slišijo otrokove želje ter upoštevajo njegove potrebe in čustva. Nekateri starši pa imajo negativne vzorce vedenja, ki so trajni, ter v otrokovem življenju prevladujejo in mu škodujejo.

Marsikateri otrok ali mladostnik tako kaže simptome različnih vedenjskih motenj, ki pogosto dosežejo svoj vrhunec pri dvanajstih letih za fante in trinajstih za dekleta. Te motnje so lahko povezane z večjim številom samomorov, kriminala, šolskega neuspeha in socialne nefunkcionalnosti.

Ko berem časopise ali poslušam razprave različnih strokovnjakov, nisem vedno  prepričan, da družba resnično želi spremeniti neustrezno vedenje otrok in mladostnikov ter s tem preprečiti medvrstniško nasilje, ki so ga ti deležni v vsakodnevnem življenju. Prej se mi zdi, da smo usmerjeni v kaznovanje otrok in mladostnikov, ki s svojim neustreznim vedenjem povzročajo nasilje. 

Lažni občutek, da se tako ureja težave, je nevaren, saj odvrača pozornost ljudi od preventivnih programov, namenjenih izboljševanju neustreznega vedenja in preprečevanju medvrstniškega nasilja.
iz intervjuja z Radovanom Radetičem; Andrej Kovačič, Varen svet

Predavatelj je razvil posebne oblike dela s starši, otroki in družinami, ki mu pomagajo opisati in spreminjati neustrezne vedenjske vzorce. Predstavil jih bo na predavanju.

Radovan Radetić je univ. dipl. sociolog, opravil je tudi izobraževanje za družinskega terapevta in mednarodno šolo za družinske mediatorje. V zadnjih dveh desetletjih so pod njegovim vodstvom nastajali odmevni projekti, v katere je bilo vključenih veliko ljudi, ki jih je usposabljal za delo z mladimi. 

Večina centrov za socialno delo po Sloveniji ima razvite učno-vzgojne centre, ki so nastali po izkušnjah CSD Moste, ki je učno-vzgojni center prvič razvil leta 1991. Programi dela z mladimi (tabori preživetja, peš pohodi Ljubljana–Reka, Ljubljana–Dunaj, jadranje, tabori Kranjska Gora) so le nekateri projekti, za katere se je usposabljal in potem tudi superviziral številne izvajalce.
 
Na podlagi enodnevnih piknikov za mlade iz ogroženih družin je TV Slovenija posnela film, ki je na Fakulteti za socialno delo v uporabi kot učno gradivo za izobraževanje študentov socialnega dela.

Obseg nasilja, ki ga otroci doživljajo v šoli, v soseski, v okoljih, kjer so dejavni, pa tudi doma, v lastni družini, je težko ugotoviti. Dejstvo je, da se otrokom nasilje dogaja, nekaterim pogosteje kot drugim, vse pa prizadene in jim pusti posledice. Nekatere nasilje zaznamuje za vse življenje.
iz intervjuja z Radovanom Radetičem; Andrej Kovačič, Varen svet

Radovan Radetić: Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati

13. maj 2019 18:00
13. maj 2019 18:00
Več terminov

10 EUR

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI