Foto_www.freeimages.com

Pozitivna psihologija

Cikel predavanj za boljše življenje

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
14. jan.
10 EUR

Tudi vi dobivate v življenju veliko »lekcij«, ko poskušate najti modus vivendi s svojimi bližnjimi in vsemi tistimi, ki se jih vaše življenje dotakne do te mere, da si »pritisnete na gumb«?

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
4. feb.

V občutku sramu se stikata naše najbolj intimno doživljanje in naša vpetost v družbo.

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
4. mar.
10 EUR

Sodobni svet je polje tisočerih možnosti, želja, težnje po uspehih in dosežkih, a hkrati tudi svet senc, naraščajočih stisk, otopelosti in izpraznjenosti.

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
8. apr.
10 EUR

Krize so neizogibni del življenja. Pri njihovem uspešnem premagovanju nam pomaga osebnostna čvrstost, t. i. rezilientnost.

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
13. maj
10 EUR

Trajni negativni vzorci vedenja v družini škodujejo otroku ter so lahko povezani z večjim številom samomorov, kriminala, šolskega neuspeha in socialne nefunkcionalnosti.

Foto_www.freeimages.com
Pretekli dogodek
10. jun.
10 EUR

Življenjski padci in ovire niso bile predstavljali prepreke, da vrhunski športnik Primož Jeralič ne bi dosegel v življenju tistega, za kar se je boril še pred nesrečo in za kar se bori še danes, in to je – posvetitev svoji (drugi) ljubezni: športu.

Cikel predavanj smo zasnovali sedmič po vrsti. Številnim obiskovalcem predavatelji ponujajo orodja, spoznanja in tehnike, s katerimi se lažje in bolje soočijo z različnimi situacijami in hkrati osebno rastejo (dostopnost teh programov je velika tudi zaradi objav posnetkov predavanj na portalu VideoLectures.net).


Predavatelji:
14. 1. Janja Rebolj.: Obvladovanje konfliktov – iz teorije v prakso
4. 2. Tomaž Flajs: Sram – med intimo in družbo
4. 3. Maja Bajt: 3P - polno, prisotno, pristno
8. 4. Tjaša Kos: Samopodoba, psihološka čvrstost in življenje v globalizirani družbi
13. 5. Radovan Radetič: Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati
10. 6. Primož Jeralič: Odločitev za življenje


Vsak od nas ima vpliv. Ampak le na svoje doživljanje in ravnanje. Če okoliščin ne moremo spremeniti, se lahko naučimo živeti z njimi. V življenju pa ne moremo čakati na stresne okoliščine, da bomo lahko razvili osebno prožnost. Prožnost vadimo takrat, ko je vse v redu, da bomo čvrsti in prilagodljivi, ko ne bo vse v redu. Tako se bomo v 7. ciklu pozitivne psihologije posvetili razvijanju osebne prožnosti. Osrednjo temo bomo razgrnili z različnih zornih kotov z uglednimi predavatelji. Skozi prizmo konfliktov bomo razmišljali o doživljanju neprijetnih okoliščin, čustvih v konfliktih in njihovem reševanju. Ogledali si bomo povezanost med telesnim in psihičnim doživljanjem stisk. Razvijali bomo lastno proaktivnost. Ne le kot posamezniki z individualnim doživljanjem, temveč tudi kot posamezniki v družini in globalizirani družbi.

 

Vsa predavanja ob 18. uri

Kosovelova dvorana, razen 8. 4. v Klubu CD

Posamezno predavanje 10 €, ves cikel 50 €

Vaš dogodek pri nas

Veliko več kot samo najem

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI