9. dec. 2020 - 31. jan. 2021

Jošt Franko: Odkud znam. Ljubim vas. Neznam, šta je bilo.*

Fotografska razstava

Fotograf in umetnik Jošt Franko bo v Mali galeriji Cankarjevega doma predstavil izsek iz svojega umetniškega delovanja v minulih dveh letih, ko so na njegovih raziskovalnih poteh po Balkanu nastala številna angažirana dela. Frankov ustvarjalni izraz je izrazito heterogen ter odraža premike v sodobni (avtorski) fotografiji in gibljivi sliki, pri čemer se povezujejo najrazličnejše prakse, od angažiranega dokumentarizma do večmedijskih pristopov. Čeprav je njegova praksa v osnovi dokumentarna, se v novejših delih obrača k načinom vizualne redukcije in metaforike, pri katerih se poslužuje načela »pars pro toto« v razmerju do obravnavanih tem. Njegova dela se namreč dotikajo perečih in večplastnih družbenih pojavov v njegovi neposredni in bližnji okolici, v zadnjem času zlasti neposrednih in daljnosežnih posledic državljanske vojne v Bosni in Hercegovini ter usod notranje razseljenih oseb. Franko se pri svojem delu zavestno izogne spektakelskim vizualnim pristopom in poenostavitvam političnih diskurzov, ampak si prizadeva omenjene teme predstaviti večplastno in kompleksno, v skladu z dejanskim stanjem na terenu in različnimi pogledi.
 

Jošt Franko (1993) je v dokumentarni in avtorski fotografiji dejaven že vrsto let, in to tako v domačem kot mednarodnem prostoru. V minulih letih je ustvaril vrsto odmevnih ciklusov in del ter se je redno pojavljal na najrazličnejših fotografskih/umetniških razstavah in festivalih (Format festival, Derby; Gettyjeva galerija, London; Cinemateque, Tel Aviv; Delhi Photo Festival, New Delhi) ter v uglednih tiskanih in spletnih medijih (mdr. TIME Magazine, Newsweek, Washington Post, Le Monde, Emaho Magazine, Delo). Franko živi in deluje v Ljubljani.


*Kako naj vem. Ljubim vas. Ne vem, kaj se je zgodilo.

Jošt Franko: Odkud znam. Ljubim vas. Neznam, šta je bilo.*

9. dec. 2020 - 31. jan. 2021
Več terminov

Prosti vstop

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI